Technologia regeneracji Premium receptą firmy Elkrem na ekstremalne obciążenia ślimaków

Firma Elkrem od wielu lat ma przyjemność zaspokajać potrzeby Klientów z branży przetwórstwa tworzyw sztucznych w zakresie produkcji i regeneracji układów plastyfikujących…

Odlewnicze stopy żelaza – żeliwo i staliwo

Żeliwo to odlewniczy stop żelaza z węglem o takiej zawartości węgla która zapewnia krzepnięcie z przemianą eutektyczną (praktycznie 2,5 do 4.5%C)…

Podgrzewanie wstępne

W celu uzyskania spoiny wolnej od pęknięć, należy odpowiednio dobrać temperaturę podgrzewania wstępnego oraz kontrolować temperaturę pomiędzy kolejnymi ściegami…

Stopień wymieszania i kształt spoiny

Podczas spawanie nie można uniknąć częściowego wymieszania materiału podłoża ze spoiwem. Chcąc uzyskać optymalne właściwości…