Spawalnicze technologie nakładania powłok

Natryskiwanie cieplne

Napawanie

Płomieniowe

Wybuchowe

Plazmowe

Tarciowe

Łukowe

Laserowe

Plazmowe

GMA

GTA

Łukowe drutem proszkowym

Elektrożużlowe

Łukowe elektrodą
otuloną

Łukiem krytym

Gazowe