Elkrem Sp. z o.o. spełnia wymagania normy Systemu Zarządzania Jakością:

Elkrem Sp. z o.o. has been found to conform to the Quality Management System standard:

Elkrem Sp. z o.o. spełnia wymagania normy Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy:

Elkrem Sp. z o.o. has been found to conform to the Occupational Health and Safety Management System standard: